English German Italian Polish Russian

Ogłoszenia duszpasterskie III niedziela wielkopostna 04 marca 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - IIINIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

4 marca 2018

 

1.W imieniu wspólnoty WSD dziękujemy za dzisiejsze ofiary na potrzeby tej uczelni.

 

2.Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o g. 16.30 – dzieci, o g. 17.15 młodzież i dorośli; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w dzisiaj o g. 17.15.

 

3.W czwartek, 8 marca zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kobiet na Mszę Świętą o godz. 18.00.

 

4.Tydzień temu zebraliśmy na  tacę 2500 zł na planowane prace remontowe przy katedrze. Dotyczyć będą remontu szprosów witrażowych od strony zewnętrznej prezbiterium, oczyszczenie elewacji świątyni oraz położenie blachy miedzianej na przyporach od strony wschodniej.

 

 5.Zachęcamy do lektury nowego marcowego nr Martyrii. Ks. diakon przy wyjściu z katedry będzie rozprowadzał czasopismo alumnów naszego Seminarium – Głos serca. W biuletynie parafialnym Dialog został umieszczony plan rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się za dwa tygodnie, warto ten biuletyn zabrać ze sobą do domu.

 

6.W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: Ś.P. + Jadwigę Bauer – pomódlmy się wspólnie o spokój jej duszy.

 

Ogłoszenia II niedziela Wielkiego Postu - Ad Gentes - 25 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - IINIEDZIELA WIELKIEGO POSTU              
25 lutego 2018

 

1.Dzisiaj w naszej Ojczyźnie otaczamy modlitwą dzieła misyjne Kościoła, a szczególnie blisko 2040 misjonarzy z Polski, którzy pracują w 100 krajach świata. Poprzez służbę ubogim i potrzebującym są świadkami miłosierdzia Bożego.Przy wyjściu możemy wesprzeć dzieło misjonarzy polskich składając ofiary do tzw. puszek na Krajowy Fundusz Misyjny. Za tydzień taca na WSD.

 

2.W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na mszy św. o g. 18.00 będziemy pamiętać o naszych niezłomnych bohaterach.

 

3.Zapraszamy na Gorzkie Żale – dziś o g. 17.15 z kazaniem pasyjnym; w piątek Droga Krzyżowa – dla dzieci o g. 16.30 i spowiedź pierwszopiątkowa podczas tego nabożeństwa. Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych o g. 17.15. Kolejny Wieczór Uwielbienia z modlitwa o uzdrowienie w piątek, rozpoczęcie mszą św. o g. 18.00.W tym dniu kapłani odwiedzą chorych w ich domach z posługą sakramentalną.

 

4.W I sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i nabożeństwo I sobotnie o g. 7.00. Po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.

 

5.W tym roku planujemy remont szprosów (ram) okiennych witraży w prezbiterium od strony zewnętrznej oraz oczyszczenie elewacji i pokrycie przypór blachą miedziana od strony wschodniej świątyni. Troska o Dom Boży jest wyrazem naszej wiary. Dziękujemy za wszelkie ofiary, które będziemy zbierać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na ten cel, remontu katedry.

 

6.Wielkim dziełem okresu Wielkiego Postu są czyny miłosierdzia względem najbardziej potrzebujących. Jałmużna wielkopostna, którą możemy składać do skarbony św. Antoniego będzie przeznaczona na pomoc Rodzinom w Syrii w Aleppo. Przez cały Wielki Post możemy podjąć się tego dzieła, poprzez które stajemy się wrażliwi na drugiego człowieka dotkniętego Krzyżem cierpienia i wojny.

 

7.W tym tyg. pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: +Jerzy Kacprzyk, +Tadeusz Kropiewnicki, +Alina Strzecka – pomódlmy się o spokój ich duszy….

 

Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu - 18 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - INIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   
18 lutego 2018

 

1.Za tydzień – II niedziela Wielkiego Postu, dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.

Tradycyjnie do puszek będziemy mogli złożyć ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, na Krajowy Fundusz Misyjny.

 

2.Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o g.17.15, dzieci o g. 16.30. Dzisiaj zapraszamy na pierwsze nabożeństwo  Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o g. 17.15. Niech rozważanie Męki Pańskiej, będzie duchowym przygotowaniem do Wielkanocy.

 

3.Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach od 18 do 21 marca.

 

4.W czwartek 22 lutego o g. 19.00 w sali konferencyjnej Kurii Biskupiej, odbędzie się spotkanie z cyklu "Przystanek Historia" poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu 1939-1945. Podczas spotkania będzie wyemitowany film w reż. Andrzeja Sapija.
„Przystanek Historia”jest działaniem edukacyjno-historycznym IPN. Wstęp wolny.

 

5. Comiesięczne spotkanie członków Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa w każdy III poniedziałek miesiąca- o g. 17.00 adoracja, następnie włączamy się w modlitwę różańcową i msza św. wotywna do Ducha Świętego o g. 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Dzieła i osoby zainteresowane tą formą modlitwy.

 

6.Od dzisiejszej I Niedzieli Wielkiego Postu, będzie wydawany co tydzień Biuletyn Parafialny Dialog, w którym znajdziemy bieżące informacje duszpasterskie. Zachęcamy do życzliwego zainteresowania się tym wydaniem, Przy wyjściu z kościoła możemy go zabrać do domów.

 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie VI niedziela zwykła 11.02.2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - VINIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU

11 lutego 2018

 

1.Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i  cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim jest sakrament namaszczenia chorych. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu. Dzisiaj na mszy św. o g. 12.15 – udzielimy sakramentu namaszczenia.

 

2.14 lutego - przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze św. z posypaniem głów popiołem na znak pokuty o g. 7.00; 12.00; 16.30 – z udziałem dzieci (I Komunijne) i o g. 18.00. Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie świąt Wielkanocnych. Rozpoczynający się Wielki Post jest właściwym czasem do podjęcia naszych postanowień w walce z nałogami i grzechem.

 

3.W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy, że okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.

 

5.W każdy piątek Wielkiego Postu nabożeństwa pasyjne Drogi Krzyżowej – dzieci o
g. 16.30, (dzieci otrzymają wyklejanki wielkopostne za systematyczne uczestnictwo – szczególnie zapraszamy dzieci I Komunijne); dorosłych i młodzież zapraszamy o g. 17.15.  W niedziele Gorzkie Żaleo g. 17.15 wraz z kazaniem pasyjnym.

 

6.Zachęcamy do nabycia nowego nr miesięcznika Martyrii, która wprowadzi nas w tematykę wielkopostnej pracy nad sobą.

 

 

 

 

Pomoc Żywnościowa Program Operacyjny 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

PODPROGRAM 2017

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpnia 2017 – czerwiec 2018, ajej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Diecezji Ełcką (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) Parafii - Parafialnych Zespołów Caritas na terenie województwa warmińsko - mazurskiego i część podlaskiego (Diecezja Ełcka), które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczanie na stronie internetowej OPR, OPS oraz w gablotach informacyjnych OPL.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

1. Sposób kwalifikacji:

• OPS w porozumieniu z OPL , będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].


ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1. groszek z marchewką 4 kg,
2. fasola biała 4 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
6. makaron jajeczny 4,5 kg,
7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8. ryż biały 4 kg,
9. kasza gryczana 2 kg,
10. herbatniki maślane 0,6 kg,
11. mleko UHT 7 l,
12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14. szynka drobiowa 3 kg,
15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18. cukier biały 4 kg,
19. olej rzepakowy 4 l;

20. kabanosy wieprzowe 1. 08 kg

21. miód wielokwiatowy 0.40 kg

Na 1/os przypada 51,93 kg. Objęcie pomocą zaplanowane jest 12 tys. osób. Okres realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 - od sierpnia 2017 r.  do czerwca 2018 r.

W Programie uczestniczy 49 placówek.

 

Wykaz organizacji partnerskich lokalnych (OPL)
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Podprogram 2017

 

działających w ramach organizacji regionalnej (OPR)

– Caritas Diecezji Ełckiej

 

Stan na dzień 1 września  2017 r

 

Lp.

Nazwa organizacji partnerskiej lokalnej (OPL)

Adres organizacji (OPL)

 
 

10. Województwo Podlaskie

 
 1.  

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła

Sztabin 16-310  ul. Augustowska 5

 
 1.  

Parafia pw. św. Anny

Giby 16-506 Dziemianówka 26

 
 1.  

Parafia pw. Narodzenie NMP

Żarnowo II 17 A, 16-300 Augustów

 
 1.  

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Raczki 16-420 ul. Kościelna 17

 
 1.  

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

Rygałówka 16-315 Lipsk

 

14. Województwo Warmińsko-Mazurskie

 
 1.  

Parafia pw. MBNieustającej Pomocy

Borzymy 28/12Kalinowo 19-314,

 
 1.  

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Pisz 12-200, ul. Armi Krajowej 2

 
 1.  

Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela

Wydminy 11-510, ul. Grunwaldzka 41

 
 1.  

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Grabnik 19-330 Stare Juchy

 
 1.  

Stowarzyszenie Integracyjne i Aktywizacja

„Pomocna Dłoń”

Kruklanki 11-612, ul. 22 Lipca 19

 
 1.  

Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

Regielnica 1a, 19-301 Ełk

 
 1.  

Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy

Prostki 19-335, ul. 1 Maja 52a

 
 1.  

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Ryn 11-520, ul. Kościuszki 12

 
 1.  

Parafia pw.Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej

Pisz 12-200, ul. ul. Wołodyjowskiego 2

 
 1.  

Parafia pw. MB Częstochowskiej

Drygały 12-240, ul. Sienkiewicza 14

 
 1.  

Parafia pw. św. Józefa

Węgielsztyn 38, 11-600 Węgorzewo

 
 1.  

Parafia pw. Św. Wojciecha Bpa i Męczennika

Ełk 19-300, ul. Kościuszki 16

 
 1.  

Parafia pw. Św. Leona i św. Bonifacego

Gołdap 19-500, ul. Krzywa 4

 
 1.  

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego

Ełk 19-300, ul. Jana Pawła II 6

 
 1.  

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Judziki 4a, 19-400 Olecko

 
 1.  

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Orzysz 12-250, ul. Ełcka 17

 
 1.  

Parafia pw. Matki Bożej Gromnicznej

Wiśniowo Ełckie 39, 19-335 Prostki

 
 1.  

Parafia pw. Św. Trójcy Przenajświętszej

Stare Juchy 19-330, ul. Ełcka 16

 
 1.  

Parafia pw. Św. Tomasza Apostoła

Ełk, 19-300, ul. 11 Listopada 28

 
 1.  

Parafia pw. MBożej Gietrzwałdzkiej

Zelki , 11-510 Wydminy

 
 1.  

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Szarejki 2,19-420 Kowale Oleckie

 
 1.  

Parafia pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Ełk  19-300, ul. Toruńska 1

 
 1.  

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Ełk 19-300, ul. Armii Krajowej 2

 
 1.  

Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego

Gąski  27, 19-400 Olecko

 
 1.  

Parafia pw. NMP Królowej Polski

Olecko 16-400, Plac Wolności 18

 
 1.  

Dom im. Św. Ojca Pio

Ełk 19-300, ul. Kościuszki 27

 
 1.  

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św.

Olecko 16-400 ul. Zamkowa 6

 
 1.  

Parafia pw.Chrystusa Sługi

Ełk 19-300, ul. Grota Roweckiego 5a

 
 1.  

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Węgorzewo 11-600, ul. Zamkowa 16

 
 1.  

Parafia pw. św. Stanisława Kostki

Pozezdrze 11-610, ul. 1 Maja 21

 
 1.  

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

Biała Piska 12-230, ul. Konopnickiej 3a

 
 1.  

Parafia pw. Opatrzności Bożej

Ełk 19-300, ul. Suwalska 21

 
 1.  

Parafia pw. Ducha Św. Pocieszyciela

Giżycko 11-500, ul. Moniuszki 2a

 
 1.  

Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych

Klusy 12, Orzysz 12-250

 
 1.  

Parafia pw. Chrystusa Króla

Skarżyn 10, 12-230 Biała Piska

 
 1.  

Parafia pw. św. św. BA Chmielowskiego

Chełchy 4/12, 19-300 Ełk

 
 1.  

Parafia pw. św. MM Kolbe

Giżycko 11-500, ul. Nowogródzka 35

 
 1.  

Parafia pw. NMP Matki Kościoła

Gołdap 11-500, ul. Żeromskiego 2

 
 1.  

Parafia pw. Dobrego Pasterza

Węgorzewo 11-600, ul. Pionierów 4

 
 1.  

Parafia pw. MB Królowej Polski

Miłki  11-513, ul. Giżycka 47

 
 1.  

Parafia pw. Karoliny Kózkówny

Ełk 19-300. ul. Księcia Witolda 2a

 
 1.  

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

Rydzewo 11-513, ul. Mazurska 73

 
 1.  

Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego

Górne 6, 19-500 Gołdap

 
 1.  

Parafia pw. św.  Ducha

Ełk 19-300, ul. Kilińskiego

 

Ogółem  ilości organizacji OPL

49

 

 

 

 

 

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do:

Caritas Diecezji Ełckiej , ul ks. Prałata Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk,

Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

• Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Ełcką na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

• warsztaty kulinarne;

• warsztaty edukacji ekonomicznej;

• warsztaty dietetyczne;

• warsztaty o nie marnowaniu żywności.


Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Caritas Diecezji Ełckiej i OPS.

Działania towarzyszące realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, integracyjne spotkania okolicznościowe;
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej;

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc Żywnościowa Program Operacyjny 2014-2020 Podprogram 2016

PODPROGRAM 2016

Caritas Diecezji Ełckiej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego i część podlaskiego będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

·       951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

·       771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

- ośrodki pomocy społecznej,

- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

Podprogram 2016

 „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej.

 

 

ZMIANA W KRYTERIUM DOCHODOWYM

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ma na celu wspieranie osób i rodzin doświadczających najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków, a także włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących poprzez udział w działaniach towarzyszących.

Uprzejmie informuję, że zostały opublikowane nowe wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi, które umieszczone są na stronie MRPiPS  pod linkiem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/.

Dodatkowo informujemy, że w miesiącu lutym 2017 r. do 14 produktów doszły jeszcze dwa: szynka wieprzowa i pasztet wieprzowy.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PODPROGRAM 2016

 

 

Od sierpnia br trwa w całej Polsce, również i na terenie diecezji ełckiej (województwo warmińsko – mazurskie i część podlaskiego),  realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ma na celu zapewnienie systematycznej pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym poprzez równomierną dystrybucję artykułów spożywczych, takich jak: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier i olej rzepakowy. Caritas Diecezji Ełckiej za pośrednictwem Parafii wydała we wrześniu 4 produkty: mleko, groszek z marchewką, herbatniki i olej. Z pomocy skorzystało 4 207 osób potrzebujących i z każdym dniem ich przybywa i będzie jeszcze więcej. Produkty żywnościowe otrzymaliśmy na 8 960 osób, ale jeżeli zaistnieje konieczność objęcia pomocą większą liczbę osób, nie będzie to stanowiło żadnego problemu, ponieważ będziemy starali się pomóc wszystkim potrzebującym. Informujemy, że aby otrzymać pomoc należy zwrócić się do Ośrodków Pomocy Społecznej, którym Państwo podlegacie i pobrać skierowanie (załącznik nr 5) na podstawie którego wolontariusze działający w imieniu parafii będą mogli udzielić pomocy.

 

POWTÓRZĘ - produkty spożywcze w ramach Podprogramu 2016 wydawane są wyłącznie na podstawie skierowań, które wydają pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, których do korzystania z pomocy kwalifikują wolontariusze zajmujący się dystrybucją żywności.

 

Pomoc żywnościowa może być przekazywana wyłącznie dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

Jednocześnie Caritas Diecezji Ełckiej zobowiązana jest do prowadzenia działań towarzyszących tzn. zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów mających na celu przekazania wiedzy na temat różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem otrzymywanych produktów żywnościowych. Osoby korzystające ze wsparcia Caritas będą mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących zdrowego żywienia, programach edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, jak również w warsztatach edukacji ekonomicznej.

O warsztatach w ramach zadań towarzyszących będę informowała na bieżąco na stronie Caritas Diecezji Ełckiej, kiedy i gdzie będą miały miejsce.

 

Ogłoszenia duszpasterskie - IV Niedziela Zwykła 28 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - IVNIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU

28 stycznia 2018

 

1.Składamy serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na pokrycie prac renowacyjnych przy witrażu.

 

2.Dzisiaj, w Światowym Dniu Trędowatych, Kościół modli się i wspiera dotkniętych tą chorobą, która nadal, mimo wieloletnich zabiegów, zbiera obfite śmiertelne żniwo.

 

3.W I czwartek miesiąca dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eucharystii i kapłaństwa.  W tym miesiącu Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie odbędzie się wyjątkowo w
I czwartek miesiąca 1 lutego po mszy św. wieczornej. Będzie go współprowadzić grupa ewangelizacyjna z Białegostoku.

 

4.W I piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej. W tym dniu odwiedzimy chorych w ich domach. Dzieci zapraszamy na spowiedź przed mszą św. o g. 18.00.

 

5.  2 lutego będziemy świętować Ofiarowanie Pańskie, Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. o g. 7.00; 12.00 i 18.00. Na rozpoczęcie każdej Mszy św. pobłogosławimy świece, których blask ma wskazywać na Pana Jezusa. Serdecznie zapraszamy dzieci pierwszokomunijne ze świecami na g. 18.00; następnie spotkanie z rodzicami dzieci.

 

6.W I sobotę miesiąca gromadzimy się wokół Niepokalanego Serca Maryi na Mszy św. i nabożeństwie pierwszosobotnim o g. 7.00. W tym dniu z okazji wspomnienia św. Błażeja można przyjąć specjalne błogosławieństwo chroniące przed chorobami gardła.

 

7.W nadchodzącym tygodniu zakończymy wizytację duszpasterską w parafii. Jak co roku, chcemy odwiedzić rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły odbyć kolędy; zgłoszenia indywidualne proszę zgłaszać w zakrystii. Kolęda w tym tygodniu… Plan kolędy wywieszony jest w gablocie w przedsionku kościoła i na naszej stronie internetowej. Od tego tyg. kancelaria parafialna ponownie będzie czynna w godz. popołudniowych jak w ciągu roku.

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś173
Wczoraj115
W Tygodniu450
W Miesiacu1476
Wszystkie71720