English German Italian Polish Russian

KAPŁANI

 

Proboszcz - ks. kan. dr Marek Janowski

 

ur. 24.03.1967 r. w Giżycku. W roku 1988 wstąpił do WSD "Hosianum" w Olsztynie. Po utworzeniu nowej diecezji ełckiej 1992 r. kontynuował studia w WSD w Ełku, gdzie otrzymał święcenia prezbiteratu dnia 21.05.1994 r. z rek bp Wojciecha Ziemby. Wikariusz konkatedry św. Aleksandra w Suwałkach w latcha 1994-96. Od roku 1996 do 2000 r. studiował na KUL na Wydziale Teologii specjalizacja : liturgia kościoła, gdzie uzyskał licencjiat z liturgii w 1996 r. Nastepnie studia doktoranckie sfinalizowane obrona pracy doktorskiej pod kierunkiem ks. J.J. Kopcia. Od 2000 r. notariusz Sądu Biskupiego w Ełku. W 2002 r. mianowany przez ks. bp +Edwarda Samsela proboszczem parafii M.B. Częstochowskiej w Grabniku. Od 2008 roku proboszcz parafii katedralnej św. Wojciecha w Ełku. Dziekan dekanatu M.B. Fatimskiej w Ełku, od 2000 r. do 2012 wykładowca w WSD, ceremoniarz biskupi od roku 2002. Diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.; moderator formacyjny diakonów stałych w latach 2005-2012; diecezjalny moderator słuzby ołtarza (2004-2008); członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Komisji ds. Liturgii; członek Komisji ds. Posług i Świeceń; redaktor Kalendarza Liturgicznego Diecezji Ełckiej. W latach 2011-2014 koordynator budowy Kaplicy św. Jana Pawła II wraz z kryptami biskupów ełckich. Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Ełckiej i zarazam ceremoniarz owej Kapituły i penitencjarz katedralny. 

 

 

Wikariusze:

 

 

 

ks. mgr Adrian Sadowski

ur. 23.12.1990 r. w Augustowie; pochodzi z miejsowości Pomiany (par. pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie). W roku 2010 wstąpił do WSD diecezji ełckiej, studia zwieńczył tytułem magistra teologii na podstawie pracy "Prawo bliźniego do prawdziwej informacji w świetle współczesnej literatury teologiczno-moralnej", pod kierunkiem ks. dra Jacka Uchana. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 21 maja 2016 r. z rąk bp Jerzego Mazura.  Od 25.08. 2016 r. - wikariusz parafii katedralnej.

 

 

 

 

ks. mgr Arkadiusz Dardziński 

 

Rezydent

ks. mgr lic. Janusz Niedźwiecki


kapelan 108 Szpitala Wojskowego w Ełku, s. Eugeniusza i Czesławy z d. Racis, ur. 22 lutego 1969 w Gołdapi (parafia Matki Bożej Różańcowej w Grabowie), imieniny 21 listopada; mgr teologii na ATK, wyś. 21 maja 1994 przez Bpa Wojciecha Ziembę; Wikariusz w latach 1994-96  parafii św. Antoniego w Wydminach, 1996-2000 św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach, 2000-03 św. Józefa w Piszu, 2003-06 św. Jana Chrzciciela w Augustowie; od 2006-10  proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Olecku; 2010-2011 - proboszcz w Świętajnie, 2011 - proboszcz w Szczecinkach. Studia licencjackie w Instytucie Teologii Apostolstwa przy UKSW (1998-2001), studia podyplomowe Zarządzania i Administracji Kościelnej przy Uniwersytecie w Białymstoku (2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś2
Wczoraj13
W Tygodniu39
W Miesiacu625
Wszystkie43089