English German Italian Polish Russian

Ogloszenia duszpasterskie na VII niedziele zwykła 19 lutego 17 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - VIINIEDZIELA W CIĄGU ROKU      
19 lutego 2017

 

 

1.Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

 

2.Konferencja Episkopatu Polski, na apel Papieża Franciszka o przyjęciu rodzin syryjskich przez parafie, kieruje prośbę objęcia sześciomiesięczną pomocą finansową jednej rodziny w Syrii w ramach programu „Rodzina Rodzi”. Koszt pomocy i utrzymania jednej rodziny w Syrii wynosi 500 zł. Nasza parafia pragnie podjąć ten apel pomocy konkretnej wyznaczonej rodzinie - Lina Bally z Aleppo. W miarę możliwości również zachęcamy naszych parafian do indywidualnej deklaracji pomocy innym rodzinom z Aleppo. Takie ofiary będzie można składać do czerwca w kancelarii parafialnej.

 

3.W tym roku planujemy dokończenie renowacji witraży w prezbiterium. Pozostaje centralny witraż do renowacji. Za tydzień taca na ten cel.

 

4.Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy nr Martyrii oraz kwartalnika Miłujcie się. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

 

5.W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: Ś.P. + Apolonię Baranowską i + Tadeusza Matulewicza; pomódlmy się o spokój ich duszy…

 

Patronowie tygodnia 19.02.2017 r.

W tym tygodniu patronujE nam:

 

·        23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie obowiązkowe).

 

·        W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

 

Ogłoszenia VI Niedziela Zwykła - 12.02.2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - VI NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU
12 lutego 2017

 

 

1.14 lutego, przypada święto św. Cyryla i Metodego – współpatronów Europy. Jest to Dzień Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. W tym dniu szczególnie będziemy kierować prośbę do Pana Boga o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

 

2.Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego - patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 

3.W czwartek spotkanie kandydatów do bierzmowania na Mszy św. o g. 18.00. Wieczorem spotkanie z katechetami – serdecznie zapraszamy.

 

4.W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: Ś.P. + Józefa Kurczaba; + Stanisława Zuchowicza – pomódlmy się o spokój ich duszy.

 

Ogłoszenia duszpasterskie - V Niedziela Zwykła - 05 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

W CIĄGU ROKU - 5 lutego 2017

 

  

1.W najbliższą sobotę - 11 lutego liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o g. 12.00. Otoczymy modlitwą wszystkich dotkniętych chorobą, podeszłym wiekiem oraz tych, którzy nimi się opiekują. W tym dniu udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni na mszę św. i nabożeństwo lurdzkie. Również w sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Konieczkach, odbędzie się Masza św. o g. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp ordynariusza. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich doświadczonych chorobą.

 

2.Za tydzień – w niedziele spotkanie dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami po Mszy św. o g. 11.00.

 

3.W tym tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy : Ś.P. + Mirosławę Dziełak, +Stefanie Sobolewską, + Lucynę Gierasińską, + Hieronimę Beziuk – pomódlmy się wspólnie o spokój ich duszy.

 

4.Dzisiaj w liturgii kościoła wspominamy św. Agatę, której wstawiennictwo wzywamy w różnych niebezpieczeństwach i trudnych sytuacjach, dlatego w dniu dzisiejszym święcimy chleb i wodę ku jej czci. Po Mszy św. będziemy mogli zabrać cząstkę pobłogosławionego chleba do swoich domów.

 

Patronowie tygodnia 05 luty 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu (wspomnienie obowiązkowe).

 

·        Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

 

·        W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

 

Ogłoszenia duszpasterskie IV niedziela zwykła - 29 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - IV NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU              29 stycznia 2017

 

1.W tym roku planujemy kolejną renowację witraża w prezbiterium. Dziękujemy za wszelka pomoc materialna i za dzisiejsze ofiary złożone na tace na ten cel.

 

2.We wtorek- 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego – M.B. Gromnicznej. Tego dnia przynieśmy ze sobą świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o obecności Chrystusa, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. Msze św. o g. 7.00; 10.00 – udziałem sióstr zakonnych naszej diecezji w Dniu Życia osób Konsekrowanych; 15.30 i 18.00. Na wieczorną mszę św. serdecznie zapraszamy dzieci I Komunijne wraz z rodzicami. Taca w tym dniu na fundusz zakonu Sióstr Karmelitanek Bosych.

 

3.W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W I piątek miesiąca odwiedzimy chorych w ich domach. Spowiedź dzieci o g. 16.30. W I piątek zapraszamy na Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie o g. 18.00. 3 lutego – św. Błażeja, orędownika w chorobach gardła i specjalne błogosławieństwa za jego wstawiennictwem.

 

4.Zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Dziękujemy za wszelką okazaną życzliwość, otwarte drzwi domów, wspólną modlitwę, szczerą rozmowę, a także za złożone ofiary. Kancelaria parafialna ponownie będzie czynna jak w ciągu roku: we wtorek, czwartek, piątek i sobotę. Intencje mszalne możemy zamawiać w kancelarii jak również w zakrystii po każdej mszy św. Przypominamy, że każdego dnia Godzina Miłosierdzia o 15.00, w czwartek msza św., różaniec o g. 17.30, w każdą niedzielę nieszpory o 17.30 i msza św. dla studentów i osób pracujących o g. 19.30.

 

5.W tym tygodniu pożegnaliśmy Ś.P. + Mirosławę Dziełak; + Antoniego Skwarczyńskiego; + Antoniego Doliwa i + Adama Witkowskiego; pomódlmy się o spokój ich duszy.

 

Święci patronowie tygodnia - 29 stycznia 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła (wspomnienie dowolne); tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz Skandynawii, patron Szwecji (wspomnienie dowolne).

 

·        Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.

 

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś1
Wczoraj42
W Tygodniu126
W Miesiacu1305
Wszystkie33116