English German Italian Polish Russian

Ogłoszenia duszpasterskie - XXXI - niedziela zwykła 05.XI.2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU         5 listopada 2017

 

 

1.Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na renowację witraża, tydzień temu zebraliśmy 4000 zł. Za tydzień będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym wspierając modlitwą i ofiarą chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

 

2.Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza, a także Krypty – grobu Ś.P. + ks. bp Edwarda i zmówienie modlitwy w ich intencji. Każdego dnia w listopadzie trwamy na modlitwie w intencji naszych zmarłych; wypominki o g. 17.30, po nich msza św. składkowa. 7 listopada – o g. 12.00 msza św. za zmarłego ks. bp Edwarda i ks. kanoników kapituły katedralnej.

 

3.We wtorek po mszy św. spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania.

 

4.W sobotę, 11 listopada, przypadnie 99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, nasze narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystię w intencji Ojczyzny o g. 12.00 podczas której będziemy zawierzać dobremu Bogu przyszłość Polski. Msza św. z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych. W tym dniu serdecznie zapraszamy na Pl. Jana Pawła II, gdzie odbędzie się pobłogosławienie transportu bożonarodzeniowej choinki z Ełku do Watykanu. Jest ona darem dziękczynnym Kościoła w Polsce dla Ojca Świętego Franciszka. Organizacja transportu zajmuje się nasza diecezja i Białostocka Dyrekcja Lasów Państwowych. O g. 15.00 będziemy wypraszać Boże błogosławieństwo na czas transportu choinki, która stanie na Pl. św. Piotra. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

5.Mamy do rozprowadzenia listopadowy nr Martyrii, gdzie miedzy innymi znajdziemy relację z pożegnania ks. bp Romualda, który przeszedł do diecezji warszawsko-praskiej.

 

Uroczystość Wszystkich Świętych - 01. listopada 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – UR. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH        
1 listopada 2017

 

 

1.Dziś uwielbiamy Pana Boga w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Uświadamiamy sobie, że wszyscy mamy dążyć do świętości. Msza św. na cmentarzu komunalnym przy kaplicy o g. 12.00, następnie procesja żałobna. Wieczorem w naszej katedrze o g. 17.30 – nieszpory żałobne na rozpoczęcie wypominek i Msza św. składkowa za zmarłych. Przez 8 pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza lub krypty – grobu Ś.P. + ks. bp Edwarda Samsela. Po każdej Mszy św. będziemy mogli nawiedzić Krypty Biskupów Ełckich i tam się pomodlić. Warunkiem odpustu jest modlitwa w intencji zmarłych oraz stan łaski uświęcającej. Nabożeństwo modlitewne na nowych cmenatrzach za Murbetem i w Bartoszach o g. 10.30

 

2.Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Jest to dzień szczególnie poświęcony modlitwie za naszych bliskich zmarłych; Msze św. w naszej katedrze  – 2 listopada – o g. 7.00 w int. Ś.P. +ks. bp Edwarda; 15.30 i 18.00.

 

4.W I piątek miesiąca spowiedź dla dzieci o g. 16.30.

 

5.Decyzja ks. bp ordynariusza do naszej parafii, do pomocy duszpasterskiej został skierowany ks. Tomasz Rożek, w charakterze rezydenta oraz będzie pracował w Kurii Biskupiej. Witamy Go bardzo serdecznie i otaczamy naszą modlitwą.

 

6.Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy listopadowy nr Martyrii 

Ogłoszenia duszpasterskie XXX niedziela zwykła 29 października 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXX Niedziela zwykła w  ciągu roku liturgicznego

29 października 2017

 

1.Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na renowację witraża. W tym tyg. będziemy montować nowe ramy zewnętrzne z szybami bezpiecznymi.

 

2.1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. W naszej katedrze msze św. : o g. 7.00; 8.30; 9.45 i 18.00. Przed Mszą św. wieczorną, o g. 17.30 - nieszpory żałobne na rozpoczęcie wypominek. Msze św. na cmentarzu w tym dniu: na nowej części za/Murbetem o g. 10.30, na cmentarzu w Bartoszachrozpoczęcie o g. 10.30; przy kaplicy cmentarnej Msza św. o g. 12.00, po niej procesja żałobna – serdecznie zapraszamy. Przez cały listopad wypominki w naszym kościele o g. 17.30, następnie Msza św. składkowa za zmarłych.

 

3.W czwartek, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszej katedrze będą sprawowane Msze Św. o g. 7.00; 15.30 i 18.00 – jest to Dzień zaduszny.Niech nasza wspólna modlitwa wyraża nadzieję na życie wieczne naszych bliskich zmarłych i nas samych.

 

4.Przez 8 pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza lub grobu ks. bp Edwarda w Kryptach Biskupów w naszej katedrze. Warunkiem odpustu jest modlitwa w intencji zmarłych oraz stan łaski uświęcającej. Od 1 listopada będzie otwarta Krypta Biskupów Ełckich.

 

5.W naszej parafii odbywają się katechezy ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych; zachęcamy do udziału w każdy poniedziałek i czwartek o g. 18.45 w naszym kościele.

 

6.W tym tyg. I piątek miesiąca – spowiedź dzieci o g. 16.30, w tym dniu odwiedzimy chorych z posługa sakramentalna w ich domach. W I piątek odbędzie się Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie. Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o g. 18:00.  Pamiętajmy o I sobocie miesiąca, o którą prosiła Pani Fatimska.

 

7.W ostatni dzień października i naszej modlitwy różańcowej, chcemy zaprosić na Noc Świętych, rozpoczniemy mszą św. o g. 18.00., w czasie której uczcimy relikwie świętych z naszej katedry i wyznamy wiarę w Świętych obcowanie. Czuwanie przy relikwiach świętych rozpocznie po wieczornej Eucharystii.

 

8.Z naszej wspólnoty w tym tyg. pożegnaliśmy Śp. +  Józefa Winnickiego; pomódlmy się o spokój jego duszy.

 

9. Dzis msza św. o g. 19.30 dla pracujących i studentów

Patronowie tygodnia - 20 październik 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

Słowo pasterskie ks. bp Jerzego 29 pażdziernik 2017 r.

Słowo pasterskie Biskupa Ełckiego przed uroczystością Wszystkich Świętych
 i Dniem Zadusznym

 

1.W uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada, wspominamy świętych i błogosławionych. Poprzez nich wielbimy samego Boga, który jest źródłem wszelkiej świętości. On do niej nas zaprasza: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty . Na drogę świętości weszliśmy w dniu naszego chrztu św. Do Nieba możemy wejść tylko dzięki krwi Baranka, dzięki Krwi Chrystusa. Oto nasza nadzieja, która nie zawodzi. Jeśli wędrujemy w życiu z Panem, On nas zaprowadzi do Nieba! Z kolei Dzień Zaduszny jest wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu wspomina się zmarłych pokutujących w czyśćcu za grzechy. W tych dniach idziemy na cmentarze, stajemy przy grobach najbliższych i naszych bohaterów narodowych. Idziemy do kościołów, by modlić się i polecać wiernych zmarłych w Mszach św. i w wypominkach.

 

2. Ze smutkiem obserwujemy w naszej Ojczyźnie, która ma korzenie chrześcijańskie, że szerzy się antychrześcijański Halloween. Jest to powrót do pogaństwa i praktyk demonicznych między innymi w środowiskach szkolnych, a nawet w przedszkolach w formie niewinnej zabawy. Ten zwyczaj sięga do pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. To anglosaskie święto, obce naszej kulturze, jest w sposób sztuczny przenoszone na nasz grunt. Czyni ono pewne zamieszanie w umysłach dzieci i młodzieży. Ten fakt napełnia nas niepokojem, że dzieje się to w katolickiej Polsce. Pragnę przestrzec wszystkich ochrzczonych przed tym antychrześcijańskim zwyczajem. Jest to wielkie wyzwanie dla ludzi wierzących. Nie wracajcie do pogaństwa. Nieście w dzisiejszy świat dobrą nowinę o Królestwie Bożym, nieście Jezusa Chrystusa. Proszę was, byście nie brali udziału w zabawach halloweenowych. Jesteście dziećmi Bożymi, odkupionymi Krwią Chrystusa. Proszę was, katolickich rodziców, chrońcie wasze dzieci i młodzież przed grozą i strachem związanymi z tym pogańskim zwyczajem. Nie lekceważcie duchowego zagrożenia dla waszych dzieci. Proszę was, nauczycieli, nie organizujcie w szkołach imprez i zabaw połączonych z przebieraniem się dzieci i młodzieży za istoty ze świata ciemności. Takie zabawy często rujnują duchowość dzieci i młodzieży, nie wnosząc nic pozytywnego i wartościowego. Proszę was, duszpasterzy, katolickich nauczycieli, a szczególnie katechetów, ukazujcie swoim uczniom tradycję chrześcijańską związaną ze świętymi i zmarłymi oraz przestrzegajcie ich przed nieodpowiedzialną i antychrześcijańską zabawą. Praktykowanie pogańskiego zwyczaju Halloween jest niezgodne z nauką Kościoła katolickiego (KKK 2126; 2117).

 

3.Wobec coraz częściej pojawiających się w szkołach różnych praktyk z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, zwracam się z apelem do wszystkich duszpasterzy, katechetów, nauczycieli, by podczas prowadzonych zajęć z dziećmi i młodzieżą przygotowywali uczniów do głębokiego przeżycia tej uroczystości, z uwzględnieniem całej jej istoty i prawdy płynącej z Bożego Objawienia, a także należytej powagi. Ze szczególnym apelem zwracam się do rodziców i gorąco zachęcam, by te szczególne dni w życiu Kościoła – uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny – stały się okazją do modlitwy, aby razem z dziećmi wybrać się na cmentarz, nawiedzić groby bliskich, a także ukazać im chrześcijański sens życia i perspektywę życia wiecznego z Bogiem. Usilnie zachęcam, by zapoznawać uczniów z pięknymi i wartościowymi inicjatywami, jakie pojawiają się z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, jak np. Marsz Świętych, Noc Świętych, Bal Świętych itp. 

 

4.Kieruje także słowo do was: drogie dzieci i kochana młodzieży, abyście w tych dniach zapytali swoich rodziców, o co prosili Kościół Boży, kiedy przynieśli was do chrztu. Prosili o wiarę, o chrzest, o świętość dla was! Przypomnijcie sobie waszą I Komunię św., jak wyznawaliście wiarę i wyrzekaliście się zła i grzechu. Dlatego zobowiązuję także i was, w imię czystości wiary w Jezusa Chrystusa umiejcie sami odmawiać angażowania się w złe pogańskie doświadczenia. Żyjcie wiarą w Jezusa Chrystusa, wypowiadając: „Jezu, ufam Tobie!”. Zachęcam do modlitwy różańcowej. Pamiętajcie, szatan boi się modlitwy różańcowej. Boi się człowieka z różańcem w ręku, bo to jest najlepsza tarcza przeciwko jego podszeptom i atakom. To jest najskuteczniejsza broń, by zwyciężyć zło i szatana. Tę tarczę i broń daje nam Maryja. Zapewniam was, drogie dzieci i droga młodzieży, o mojej modlitwie, modlitwie kapłanów, osób życia konsekrowanego, w waszych intencjach, aby Duch Święty was umacniał w walce ze złem. Proście Go słowami: „Przyjdź, Duchu Święty!”. Modlimy się z kapłanami za was, drodzy nauczyciele, katecheci, abyście mieli odwagę żyć swoją wiarą i dawać świadectwo waszej wiary. Za was, drodzy rodzice, abyście dawali Boga waszym dzieciom, bo kto daje Boga, daje zawsze wiele, a kto nie daje Boga, daje zawsze mało. Pamiętamy o was, drodzy nauczyciele i katecheci, i prosimy Matkę Najświętszą, by miała was zawsze w swojej opiece. Na wzór Maryi słuchajcie Boga i dochowujcie Mu wierności, stając się świadkami dobra, prawdy i piękna.

 

Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. + Jerzy Mazur Biskup Ełcki * * * Ełk, 27 października 2017 roku 

Ogłoszenia Niedziela Misyjna - 22 października 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU         22 października 2017

 

 

1.Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny.Dziękujemy za dzisiejsze ofiary złożone na Papieskie Dzieła Misyjne. Pamiętajmy o naszych misjonarzach z diecezji w modlitwie, którzy pracują w Brazylii, Boliwii, na Syberii, na Ukrainie, w Obwodzie Kaliningradzkim i w Papui Nowej Gwinei.  Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. Podczas różańcowych nabożeństw będziemy omadlać dzieło misyjne Kościoła. Codziennie o g. 17.15, dzieci zapraszamy we wtorek i czwartek na g. 16.30.To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne.

 

 2. Za tydzień taca na dokończenie prac związanych z renowacją witraża.

 

3.Zapraszamy młodzież na spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize do Bazylei. Dziś spotkanie o 19.00 w sali domu parafialnego.

 

4.Przed nami, miesiąc poświęcony pamięci modlitewnej za naszych bliskich zmarłych. Kartki wspominkowe, z imionami naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie, możemy składać do skarbony przy ołtarzu M.B

 

5.Zapraszamy na katechezy ewangelizacyjne dla dorosłych i młodzieży. Jest to sposobny czas by otrzymać od Kościoła dojrzałą wiarę i usłyszeć dobrą nowinę. Bóg, który interesuje się naszym życiem, przyjdzie w tych katechezach by nam pomóc. Serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki na g. 18.45 po mszy św. do naszej katedry. Pierwsza katecheza już jutro, zapraszamy.

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII - niedziela 15 października 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        
15 października 2017

 

1.Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako narzędzie Bożych zwycięstw. Codziennie o g. 17.15 gromadzimy się na wieczornym nabożeństwie różańcowym. Dzieci zapraszamy we wtorek i czwartek na g. 16.30. W każdą niedzielę msza św. dla studentów i pracujących o g. 19.30. Za tydzień taca na Papieskie Dzieła Misyjne.

 

2.W przyszłą niedzielę o g. 19.00 w sali parafialnej, odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize do Bazylei.

 

3.Zapraszamy na ewangelizacyjny Kurs Alfa, czyli cykl spotkań o sensie wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie to kolacja, wykład i dyskusja. Kurs jest dla młodzieży i osób starszych. Rozpoczęcie w najbliższy wtorek o 19.00 w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Szczegóły na plakacie.

 

4.Pamiętając, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, chcemy przeżyć I Kongres Misyjny naszej diecezji - stacja dorosłych. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie członków wspólnot religijnych na to kongresowe spotkanie. Rozpoczęcie w sobotę, mszą św. o g. 9.00 u księży salezjanów na Barankach, następnie konferencje, świadectwa misjonarzy .w hali MOSIR spotkanie ewangelizacyjno-misyjne.

 

5.W przyszłą Niedzielę Misyjną w naszej parafii będziemy gość misjonarza ks. Władysława Urbanowicza, który przez kilka lat pracował duszpastersko na Syberii, a obecnie w Obwodzie Kaliningradzkim. Na mszy św. o g. 9.45 podziękujemy Bogu za Jego 45 lat kapłaństwa., pamiętając, że przed laty pracował w naszej parafii.

 

6.Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za zmarłych. Kartki wspominkowe i na mszę św. składkową, możemy składać do skarbony przy ołtarzu M.B.

 

7.19 października w czwartek przypada 33 rocz. męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego - patrona Solidarności, serdecznie zapraszamy na wieczorna Eucharystię.

 

8.W tym tyg. pożegnaliśmy z naszej wspólnoty : Ś.P. + Czesławę Jaworowską,
+ Amelię Kurasińską; pomódlmy się wspólnie o spokój ich duszy.

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś18
Wczoraj26
W Tygodniu166
W Miesiacu521
Wszystkie44956