English German Italian Polish Russian

Ogłoszenia duszpasterskie na I niedziele Wielkiego Postu - 05 marca 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU               
5 marca 2017

 

1.Na okres Wielkiego Postu został skierowany do naszej parafii ks. dk Daniel Kowalski, którego serdecznie witamy i życzymy, aby praktyka duszpasterska umocniła Go w powołaniu w tym ostatnim etapie przygotowania do sakramentu kapłaństwa.

 

2.Tydzień temu zebraliśmy na renowacje witraża 3 140 zł. W imieniu wspólnoty WSD, wyrażamy serdeczne podziękowanie za dzisiejszy ofiary na ten cel. W przyszłą – II niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy
Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.

 

3.Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki o g. 16.30 z udziałem dzieci, a o g. 17.15 z udziałem dorosłych i młodzieży celebrujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dzisiaj zapraszamy na pierwsze nabożeństwo  Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o g. 17.15. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci przygotowujące się do I Komunii św., młodzież, szczególnie bierzmowaną i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

 

4.Rekolekcje wiekopostne rozpoczną się w naszej parafii w IV niedziele Wielkiego Postu –
 - 26 marca.

 

5.Siostry Benedyktynki Misjonarki zapraszają młodzież naszej parafii na wielkopostny dzień skupienia. 11 marca o g. 12.00 w "Tęczowym Domu" Więcej informacji u ks. Adriana,


6.Schola młodzieżowa rozpoczynająca swoją działalność w naszej parafii zaprasza wszystkich chętnych do zaangażowania sie w posługę muzyczną, by swoimi talentami upiększać liturgie. Spotkania w każdy poniedziałek o g. 18.00 w salce parafialnej.

 

7.W tym tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy: Ś.P. + Janina Zejer, + Mieczysław Broniszewski, pomódlmy się o spokój ich duszy.

 

 

      W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele
i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem.

 

Ogłoszenia na Środę Popielcową - 1 marca 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - ŚRODA POPIELCOWA                1 marca 2017

 

 

1.Dziś – Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post i kwartalne dni modlitw o ducha pokuty oraz kolejny dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Przyjmując dziś popiół na głowy, daliśmy wyraz temu, że chcemy pokutować za grzechy i wejść na drogę nawrócenia. Prawo Boże obliguje nas do czynów pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny, a Kościół wyznaczył jako dni i okresy pokuty piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Kierując się duchem miłości ku Bogu, katolik nie bierze udziału w hucznych zabawach w tym okresie.

Przypominamy, że dziś obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły.

 

2.W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszej katedrze o g. 17.15 będziemy szli za Chrystusem Jego drogą krzyżową, dzieci zapraszamy na g. 16.30, w niedziele o g. 17.15 będziemy rozpamiętywali Jego mękę podczas gorzkich żali. Nie żałujmy czasu, aby w zlaicyzowanym dziś świecie pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym krzyżu – znaku zbawienia. Niech on przypomina, zwłaszcza wrogom Kościoła, że największą wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie krzyża: „W krzyżu miłości nauka”.

 

3.Za udział w nabożeństwach pasyjnych Wielkiego Postu, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zyskany odpust możemy ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą.

 

4.Boże, daj, abyśmy jak najowocniej wykorzystali rozpoczynający się dziś okres Wielkiego Postu, przygotowania do świąt wielkanocnych.

 

Ogłoszenia duszpasterskie na VIII niedzielę zwykłą 26 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - VIIINIEDZIELA W CIĄGU ROKU                       
26 lutego 2017

 

1.Składamy serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na renowacje witraża. Za tydzień taca na WSD.

 

2.Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do modlitwy w tych intencjach oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa z prośbą o uwolnienie od tego nałogu naszych bliskich czy znajomych.

 

3.1 marca - przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze św. z posypaniem głów popiołem na znak pokuty o g. 7.00; 12.00; 16.30 – z udziałem dzieci (I Komunijne) i o g. 18.00. Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie świąt Wielkanocnych.
1 marca to Narodowy dzień Pamięci „Żołnierzy Wykletych”, w tym dniu będziemy pamiętać o bohaterach minionego czasu szczególnie na Mszy św. o g. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp ordynariusza i na wieczornej Eucharystii, na którą zapraszamy poczty sztandarowe.

 

4.W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy, że okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.

 

5.W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej – dzieci o
g. 16.30, ( dzieci otrzymają wyklejanki wielkopostne za systematyczne uczestnictwo – szczególnie zapraszamy dzieci I Komunijne) również dla dzieci spowiedź pierwszopiątkowa; dorosłych i młodzieży zapraszamy o g. 17.15.  W niedziele Gorzkie Żaleo g. 17.15 wraz z kazaniem pasyjnym.

 

6.W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek dzień Eucharystii-Msza św. o g. 15.30. W I piątek odwiedzimy chorych w ich domach. W I sobotę będziemy prosić Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami, szczególnie w tym roku 100-lecia objawię fatimskich, przeżywając nabożeństwo I sobót miesiąca.

 

7.W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: S.P. + Ryszarda Nartowicza, +Witolda Wesołowskiego i + Władysławę Jodel pomódlmy się o spokój ich duszy.

 

 

 

W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

 

W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

 

Ogloszenia duszpasterskie na VII niedziele zwykła 19 lutego 17 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - VIINIEDZIELA W CIĄGU ROKU      
19 lutego 2017

 

 

1.Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

 

2.Konferencja Episkopatu Polski, na apel Papieża Franciszka o przyjęciu rodzin syryjskich przez parafie, kieruje prośbę objęcia sześciomiesięczną pomocą finansową jednej rodziny w Syrii w ramach programu „Rodzina Rodzi”. Koszt pomocy i utrzymania jednej rodziny w Syrii wynosi 500 zł. Nasza parafia pragnie podjąć ten apel pomocy konkretnej wyznaczonej rodzinie - Lina Bally z Aleppo. W miarę możliwości również zachęcamy naszych parafian do indywidualnej deklaracji pomocy innym rodzinom z Aleppo. Takie ofiary będzie można składać do czerwca w kancelarii parafialnej.

 

3.W tym roku planujemy dokończenie renowacji witraży w prezbiterium. Pozostaje centralny witraż do renowacji. Za tydzień taca na ten cel.

 

4.Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy nr Martyrii oraz kwartalnika Miłujcie się. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

 

5.W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: Ś.P. + Apolonię Baranowską i + Tadeusza Matulewicza; pomódlmy się o spokój ich duszy…

 

Patronowie tygodnia 19.02.2017 r.

W tym tygodniu patronujE nam:

 

·        23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie obowiązkowe).

 

·        W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

 

Ogłoszenia VI Niedziela Zwykła - 12.02.2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - VI NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU
12 lutego 2017

 

 

1.14 lutego, przypada święto św. Cyryla i Metodego – współpatronów Europy. Jest to Dzień Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. W tym dniu szczególnie będziemy kierować prośbę do Pana Boga o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

 

2.Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego - patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 

3.W czwartek spotkanie kandydatów do bierzmowania na Mszy św. o g. 18.00. Wieczorem spotkanie z katechetami – serdecznie zapraszamy.

 

4.W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: Ś.P. + Józefa Kurczaba; + Stanisława Zuchowicza – pomódlmy się o spokój ich duszy.

 

Ogłoszenia duszpasterskie - V Niedziela Zwykła - 05 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

W CIĄGU ROKU - 5 lutego 2017

 

  

1.W najbliższą sobotę - 11 lutego liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o g. 12.00. Otoczymy modlitwą wszystkich dotkniętych chorobą, podeszłym wiekiem oraz tych, którzy nimi się opiekują. W tym dniu udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni na mszę św. i nabożeństwo lurdzkie. Również w sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Konieczkach, odbędzie się Masza św. o g. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp ordynariusza. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich doświadczonych chorobą.

 

2.Za tydzień – w niedziele spotkanie dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami po Mszy św. o g. 11.00.

 

3.W tym tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy : Ś.P. + Mirosławę Dziełak, +Stefanie Sobolewską, + Lucynę Gierasińską, + Hieronimę Beziuk – pomódlmy się wspólnie o spokój ich duszy.

 

4.Dzisiaj w liturgii kościoła wspominamy św. Agatę, której wstawiennictwo wzywamy w różnych niebezpieczeństwach i trudnych sytuacjach, dlatego w dniu dzisiejszym święcimy chleb i wodę ku jej czci. Po Mszy św. będziemy mogli zabrać cząstkę pobłogosławionego chleba do swoich domów.

 

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś20
Wczoraj17
W Tygodniu227
W Miesiacu668
Wszystkie39913