English German Italian Polish Russian

Ogłoszenia duszpasterskie - V Niedziela Zwykła - 05 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

W CIĄGU ROKU - 5 lutego 2017

 

  

1.W najbliższą sobotę - 11 lutego liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o g. 12.00. Otoczymy modlitwą wszystkich dotkniętych chorobą, podeszłym wiekiem oraz tych, którzy nimi się opiekują. W tym dniu udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni na mszę św. i nabożeństwo lurdzkie. Również w sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Konieczkach, odbędzie się Masza św. o g. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp ordynariusza. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich doświadczonych chorobą.

 

2.Za tydzień – w niedziele spotkanie dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami po Mszy św. o g. 11.00.

 

3.W tym tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy : Ś.P. + Mirosławę Dziełak, +Stefanie Sobolewską, + Lucynę Gierasińską, + Hieronimę Beziuk – pomódlmy się wspólnie o spokój ich duszy.

 

4.Dzisiaj w liturgii kościoła wspominamy św. Agatę, której wstawiennictwo wzywamy w różnych niebezpieczeństwach i trudnych sytuacjach, dlatego w dniu dzisiejszym święcimy chleb i wodę ku jej czci. Po Mszy św. będziemy mogli zabrać cząstkę pobłogosławionego chleba do swoich domów.

 

Patronowie tygodnia 05 luty 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu (wspomnienie obowiązkowe).

 

·        Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

 

·        W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

 

Ogłoszenia duszpasterskie IV niedziela zwykła - 29 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - IV NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU              29 stycznia 2017

 

1.W tym roku planujemy kolejną renowację witraża w prezbiterium. Dziękujemy za wszelka pomoc materialna i za dzisiejsze ofiary złożone na tace na ten cel.

 

2.We wtorek- 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego – M.B. Gromnicznej. Tego dnia przynieśmy ze sobą świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o obecności Chrystusa, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. Msze św. o g. 7.00; 10.00 – udziałem sióstr zakonnych naszej diecezji w Dniu Życia osób Konsekrowanych; 15.30 i 18.00. Na wieczorną mszę św. serdecznie zapraszamy dzieci I Komunijne wraz z rodzicami. Taca w tym dniu na fundusz zakonu Sióstr Karmelitanek Bosych.

 

3.W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W I piątek miesiąca odwiedzimy chorych w ich domach. Spowiedź dzieci o g. 16.30. W I piątek zapraszamy na Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie o g. 18.00. 3 lutego – św. Błażeja, orędownika w chorobach gardła i specjalne błogosławieństwa za jego wstawiennictwem.

 

4.Zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Dziękujemy za wszelką okazaną życzliwość, otwarte drzwi domów, wspólną modlitwę, szczerą rozmowę, a także za złożone ofiary. Kancelaria parafialna ponownie będzie czynna jak w ciągu roku: we wtorek, czwartek, piątek i sobotę. Intencje mszalne możemy zamawiać w kancelarii jak również w zakrystii po każdej mszy św. Przypominamy, że każdego dnia Godzina Miłosierdzia o 15.00, w czwartek msza św., różaniec o g. 17.30, w każdą niedzielę nieszpory o 17.30 i msza św. dla studentów i osób pracujących o g. 19.30.

 

5.W tym tygodniu pożegnaliśmy Ś.P. + Mirosławę Dziełak; + Antoniego Skwarczyńskiego; + Antoniego Doliwa i + Adama Witkowskiego; pomódlmy się o spokój ich duszy.

 

Święci patronowie tygodnia - 29 stycznia 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła (wspomnienie dowolne); tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz Skandynawii, patron Szwecji (wspomnienie dowolne).

 

·        Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.

 

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Zwykła - 22 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - III NIEDZIELA ZWYKŁA
W  CIĄGU ROKU - 22 stycznia 2017

 

 

1.W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

 

2.25 stycznia w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prosić będziemy o łaskę, aby Pan nas również zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

 

3. W nadchodzącym tygodniu zakończymy wizytację duszpasterską w parafii. Jak co roku, chcemy odwiedzić rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły odbyć kolędy; zgłoszenia indywidualne proszę zgłaszać w zakrystii. Kolęda w tym tygodniu… W sobotę kolęda w noclegowniach: św. O. Pio i w Markot o g. 14.00. Za tydzień comiesięczna taca na kaplicę św. Jana Pawła II.

 

4. Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy w tym tygodniu : Ś.P. + Janusza Pawłowskiego; + Januariusza Niewiarowskiego; + Mariana Ostrowskiego – pomódlmy się wspólnie o spokój ich duszy.

 

 

 

 

Patronowie tygodnia - 22 stycznia 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        26 I – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

 

·        Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

 

Plan koledy 16-21 stycznia 2017 r.

 

 

KOLĘDA

 

w dniach 16 – 21 stycznia 2017 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK– 16.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Chopina – nr 14, 13, 12, 11, 9, 9A, 8, 5, 4, 3, 2

 

WTOREK– 17.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Wawelska – nr 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8

ŚRODA- 18.01.2017 r. – g. 15.30


ul. Wawelska – nr 9, 10, 11

CZWARTEK- 19.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Wawelska – nr 12, 12A, 13,

 

ul. Orzeszkowej – nr 1, 2, 3, 5, 6

 

PIĄTEK 21.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Orzeszkowej – nr 6A, 7, 7A, 8B, 9

 

SOBOTA - 21.01.2017 r. – od g. 9.00

 

ul. Orzeszkowej  – nr 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16

SOBOTA 21.01.2017 r. – od g. 14.00

 

ul. Orzeszkowej – nr 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34A

 

 

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś21
Wczoraj25
W Tygodniu210
W Miesiacu1355
Wszystkie38103