English German Italian Polish Russian

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Zwykła - 22 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - III NIEDZIELA ZWYKŁA
W  CIĄGU ROKU - 22 stycznia 2017

 

 

1.W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

 

2.25 stycznia w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prosić będziemy o łaskę, aby Pan nas również zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

 

3. W nadchodzącym tygodniu zakończymy wizytację duszpasterską w parafii. Jak co roku, chcemy odwiedzić rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły odbyć kolędy; zgłoszenia indywidualne proszę zgłaszać w zakrystii. Kolęda w tym tygodniu… W sobotę kolęda w noclegowniach: św. O. Pio i w Markot o g. 14.00. Za tydzień comiesięczna taca na kaplicę św. Jana Pawła II.

 

4. Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy w tym tygodniu : Ś.P. + Janusza Pawłowskiego; + Januariusza Niewiarowskiego; + Mariana Ostrowskiego – pomódlmy się wspólnie o spokój ich duszy.

 

 

 

 

PLAN KOLĘDY - 22 stycznia 2017 r.

KOLĘDA

 

w dniach 23 – 28 stycznia 2017 r.

 

PONIEDZIAŁEK– 23.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Armii Krajowej – nr 11; 13; 15; 17; 18; 19; 19A; 20; 22 22A, 22B, 22C; 23; 25; 27; 28

 

WTOREK– 24.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Orzeszkowej – nr 36; 36A; 38

ul. Armii Krajowej – nr 10; 12; 14; 14A

ŚRODA- 25.01.2017 r. – g. 15.30


ul. Armii Krajowej – nr 29; 30; 31; 33; 35; 37; 38; 40; 42

CZWARTEK- 26.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Armii Krajowej – nr 46; 47; 48; 50

PIĄTEK – 27.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Armii Krajowej – nr 56; 58

ul. Słowackiego – nr 15; 17; 19

 

SOBOTA - 28.01.2017 r. – od g. 9.00

 

ul. Słowackiego – nr 21; 21A; 23; 25

ul. Kąpielowa – nr 2

ul. Nadjeziorna – nr 17; 19; 23

 
 

 

Patronowie tygodnia - 22 stycznia 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        26 I – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

 

·        Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

 

Plan koledy 16-21 stycznia 2017 r.

 

 

KOLĘDA

 

w dniach 16 – 21 stycznia 2017 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK– 16.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Chopina – nr 14, 13, 12, 11, 9, 9A, 8, 5, 4, 3, 2

 

WTOREK– 17.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Wawelska – nr 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8

ŚRODA- 18.01.2017 r. – g. 15.30


ul. Wawelska – nr 9, 10, 11

CZWARTEK- 19.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Wawelska – nr 12, 12A, 13,

 

ul. Orzeszkowej – nr 1, 2, 3, 5, 6

 

PIĄTEK 21.01.2017 r. – od g. 15.30

 

ul. Orzeszkowej – nr 6A, 7, 7A, 8B, 9

 

SOBOTA - 21.01.2017 r. – od g. 9.00

 

ul. Orzeszkowej  – nr 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16

SOBOTA 21.01.2017 r. – od g. 14.00

 

ul. Orzeszkowej – nr 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34A

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 15 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - II NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU     15 stycznia 2017

 

1.W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

 

2.W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

 

3.Trwa wizyta duszpasterska – kolęda w naszej parafii. Porządek kolędy w tym tygodniu: …...

    Porządek kolędy jest wywieszony w gablocie w przedsionku kościoła i na naszej stronie internetowej.

 

 

 

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej (wspomnienie obowiązkowe);

·        19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek (wspomnienie obowiązkowe);

·        21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku (wspomnienie obowiązkowe).

 

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

 

W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet poza własną wspólnotę parafialną. Już we wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

 

Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Chrztu Pańskiego - 08 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO         -08. 01.2017r.

 

1.W imieniu WSD składamy Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę.

 

2.Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewania kolęd, zgodnie z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania Pańskiego 2 lutego.

 

3.Za tydzień na mszy św. o g. 12.15 będziemy modlić się w XIV rocznice śm. Ś.P. + bp Edwarda Samsela. Serdecznie zapraszamy na mszę św. o spokój Jego duszy.

 

4.Od dzisiejszej niedzieli po przerwie świątecznej, wznawiamy msze św. dla studentów i pracujących o g. 19.30.

 

5.W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska - kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. W tym tygodniu przybędziemy
z modlitwą i błogosławieństwem do mieszkańców następujących ulic… porządek kolędy również znajdziemy na naszej stronie internetowej.

 

6.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – przy wyjściu z kościoła ministranci rozprowadzają styczniowy nr Martyrii.

 

7.W minionym tyg. pożegnaliśmy z naszej parafii Ś.P. + Mariusza Kobeszko; + Leokadię Kruczyńską; +Krystynę Kurkowską – pomódlmy się o spokój ich duszy.

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystośc Trzech Króli - 06.01.2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - OBJAWIENIE PAŃSKIE –
UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI      - 6 stycznia 2017

 

1.Dzisiejsze święto to uroczystość Epifanii, czyli objawienia się Boga, który ukazuje się całej ludzkości. Pragnie być Bogiem bliskim, – Bogiem z nami. Podczas Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Pragniemy przez to podkreślić, że tak jak Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2017) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju.

 

2. Dziś, w ten uroczysty I piątek miesiąca, przypada Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, także z naszej parafii (!), aby dobra nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich narodów i ludzi spragnionych i poszukujących Pana Boga. Zebrane dzisiaj ofiary przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny. Zadbajmy, aby przy tej okazji nasze dzieci poczuły się do obowiązku niesienia pomocy rówieśnikom przez modlitwę i wsparcie materialne. Niech również one staną się misjonarzami miłości i pokoju także wśród najbliższych: w rodzinie i w gronie kolegów, koleżanek.

 

3.Orszak Trzech Króli, przejdzie ulicami naszego miasta. Rozpoczęcie pod pomnikiem św. Jana Pawła II o g. 13.00 – serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

 

4.W najbliższą niedzielę, po mszy św. o g. 12.15 odbędzie się koncert kolęd wykonaniu młodzieży z I Liceum w Ełku po koncercie będą zbierane ofiary na rzecz pomocy choremu na raka 18-letniemu Sebastianowi. Serdecznie zapraszamy ludzi dobrej woli.

 

5.Przy wyjściu kościoła możemy nabyć nowy nr miesięcznika Martyria., zapraszamy do czytania prasy katolickiej.

 

 

        W niedzielę, 8 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. W minionym roku pogłębialiśmy duchowe owoce naszego własnego chrztu i powołania do zbawienia, także we wspólnocie polskiego narodu. Tym bardziej warto zdać sobie sprawę, że przez chrzest stajemy się dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego – świętego życia, że przez chrzest św. rozpoczęła się nasza komunia z Panem Bogiem.

 

 

 

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś2
Wczoraj42
W Tygodniu127
W Miesiacu1306
Wszystkie33117