English German Italian Polish Russian

Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII - niedziela 15 października 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        
15 października 2017

 

1.Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako narzędzie Bożych zwycięstw. Codziennie o g. 17.15 gromadzimy się na wieczornym nabożeństwie różańcowym. Dzieci zapraszamy we wtorek i czwartek na g. 16.30. W każdą niedzielę msza św. dla studentów i pracujących o g. 19.30. Za tydzień taca na Papieskie Dzieła Misyjne.

 

2.W przyszłą niedzielę o g. 19.00 w sali parafialnej, odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize do Bazylei.

 

3.Zapraszamy na ewangelizacyjny Kurs Alfa, czyli cykl spotkań o sensie wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie to kolacja, wykład i dyskusja. Kurs jest dla młodzieży i osób starszych. Rozpoczęcie w najbliższy wtorek o 19.00 w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Szczegóły na plakacie.

 

4.Pamiętając, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, chcemy przeżyć I Kongres Misyjny naszej diecezji - stacja dorosłych. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie członków wspólnot religijnych na to kongresowe spotkanie. Rozpoczęcie w sobotę, mszą św. o g. 9.00 u księży salezjanów na Barankach, następnie konferencje, świadectwa misjonarzy .w hali MOSIR spotkanie ewangelizacyjno-misyjne.

 

5.W przyszłą Niedzielę Misyjną w naszej parafii będziemy gość misjonarza ks. Władysława Urbanowicza, który przez kilka lat pracował duszpastersko na Syberii, a obecnie w Obwodzie Kaliningradzkim. Na mszy św. o g. 9.45 podziękujemy Bogu za Jego 45 lat kapłaństwa., pamiętając, że przed laty pracował w naszej parafii.

 

6.Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za zmarłych. Kartki wspominkowe i na mszę św. składkową, możemy składać do skarbony przy ołtarzu M.B.

 

7.19 października w czwartek przypada 33 rocz. męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego - patrona Solidarności, serdecznie zapraszamy na wieczorna Eucharystię.

 

8.W tym tyg. pożegnaliśmy z naszej wspólnoty : Ś.P. + Czesławę Jaworowską,
+ Amelię Kurasińską; pomódlmy się wspólnie o spokój ich duszy.

Patronowie tygodnia - 15 październik 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona jest na Śląsku, zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym duchowym męstwem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia (wspomnienie obowiązkowe);

 

21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe).

 

                   W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie podczas Mszy Świętej 

 

 

 

Ogloszenia duszpasterskie XXVII niedziela 08 październik 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU         8 października 2017

 

1.Przez cały październik trwamy na modlitwie różańcowej. Na nowo odkryjmy różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Codziennie gromadzimy się na nabożeństwach październikowych o g. 17.15. Dzieci spotykają się: we wtorki i czwartki o g. 16.30

 

2.Obchodzimy dziś Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka. Chcemy dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika św. Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną młodzież we Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Bóg zapłać za składane ofiary przy wyjściu z kościoła.

 

3.W piątek, w 13. dzień miesiąca, w rocznicę ostatnich objawień fatimskich - zapraszamy na mszę św. o g. 18.00.

 

4.W sobotę, przypada Dzień Edukacji Narodowej. Nie zapominajmy w modlitwach o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia. W intencji nauczycieli będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego i na wieczornej Eucharystii.

 

 5. Wramach obchodów Dnia Dziecka Utraconegow najbliższą środę - 11 październikao g. 16:30 w parafii św. Jana Ap. i Ew. odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji rodziców, którzy doświadczyli straty swoich dzieci, połączona z pochówkiem dzieci utraconych.

 

6.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, mamy do rozprowadzenia: Martyria i Miłujcie się.

 

7.Zbliża się miesiąc listopad i nasza pamięć w modlitwie o zmarłych. Kartki na wypominki i na mszę św. składkową są wyłożone z tyłu za ławkami. Po wypisaniu, możemy je składać do skarbony przy ołtarzu MB lub w kancelarii.

 

8.W tym tyg. pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: Ś.P. + Annę Gutowską; + Cezarego Baranowskiego; + Zofię Lisiewicz; pomódlmy się o spokój ich duszy.

Ogłoszenia duszpasterskie - XXVI Niedziela - 01 października 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU

1 października 2017

 

1.Dzisiaj ofiary składane do pusze przeznaczone są na dzieła charytatywne naszej diecezji, na początku rozpoczynającego się Tygodnia Miłosierdzia. Tydzień temu zebraliśmy na renowację witraża – 4260 zł.

 

2.  Rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność. Zapraszamy na wspólne nabożeństwa codziennie o g. 17.15. Dzieci spotykają się na różańcu we wtorek i czwartek o g. 16.30.

 

3.Siostry Karmelitanki zapraszają na uroczystość ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i otwarcia nowej kaplicy. Jutro msza św. w powstającym klasztorze o g. 17.00. Bliższe informacje na plakacie.

 

4.Organizowany jest wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize, które odbędzie się w Bazylei. Wyjazd 26 grudnia, powrót 2 stycznia 2018 r. Koszt wyjazdu to 400 zł i 60 euro. Wszelkie informacje podane są na wywieszonym plakacie.

 

5.W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Papieski. Główne uroczystości odbędą się o
g. 15.00 –  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Za tydzień wznawiamy niedzielne msze św. dla studentów i osób pracujących o g. 19.30.

 

6.W I czwartek miesiąca – podziękujemy Panu Bogu za posługę biskupią w naszej diecezji
ks. bp Romualda, serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy na mszy św. o g. 18.00.

 

7.W I piątek miesiąca spowiedź dla dzieci o g. 16.30. W tym dniu zapraszamy na mszę św.
o g. 18.00, następnie Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie. W I piątek miesiąca odwiedzimy chorych z posługa sakramentalna.  

 

8.W I sobotę miesiąca, zapraszamy do udziału w wielkiej modlitwie „Różaniec do granic”. Rozpoczęcie na Pl. Jana Pawła II o g. 10.30 – konferencją maryjną, następnie o g. 11.00 – msza św. i procesja różańcowa do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Będziemy łączyć się ze wszystkimi modlącymi się na granicach Polski w intencji pokoju w naszej ojczyźnie, Europie i świecie. Natomiast wieczorem o g. 19.00 rozpocznie się ostatnia Noc Fatimska w naszym sanktuarium w tym jubileuszowym roku 100- rocznicy objawień Pani Fatimskiej.

 

9.Mamy do rozprowadzenia nowy nr Martyrii, gdzie znajdziemy ciekawe art. dotyczące życia duchowego.

 

10.W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty Ś.P. Zdzisławę Hryniewicką; + Zdzisławę Śluz; + Mariusza Krawczyńskiego, pomódlmy się wspólnie o spokój jej duszy.

Patronowie tygodnia 01 październik-08. 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyk, którego duchowość do dziś wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła (wspomnienie obowiązkowe); w jego liturgiczne wspomnienie imieniny obchodzi Ojciec Święty Franciszek – przez wstawiennictwo św. Franciszka z Asyżu polecajmy go Bożej Opatrzności;

 

·        5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; św. Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego miłosierdzia”, która wyszła z Polski (wspomnienie obowiązkowe).

 

·        W jutrzejszy poniedziałek w liturgii wspominamy św. Aniołów Stróżów. To wspomnienie ma nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest obrona nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Jednak żeby to było możliwe, sami musimy być wyczuleni na jego natchnienia. Pamiętajmy też, aby każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika, choćby przez dołączaną do porannego i wieczornego pacierza modlitwę: Aniele Boży, stróżu mój…

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie XXV niedziela zwykla 24 września 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU        
24 września 2017

 

 

1.Został wymontowany centralny witraż z prezbiterium i przewieziony do pracowni w Warszawie do renowacji. Dziękujemy za wszelką pomoc i za dzisiejsze ofiary na pokrycie kosztów renowacji. Za tydzień puszka na duszpasterstwo charytatywne naszej diecezji z racji rozpoczynającego się Tygodnia Miłosierdzia.

 

3.W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału
w codziennym nabożeństwie różańcowym i we Mszy św., które w naszym kościele będziemy celebrowali o g. 17.15. Na Mszy św. o g. 11.00 – poświęcenie różańców dla dzieci
I Komunijnych.

 

4.5 października, w I czwartek miesiąca, podczas uroczystej Mszy św. o g. 18.00, będziemy dziękować Panu Bogu za dar osoby ks. bp Romualda, wypraszając Mu błogosławieństwo Boże i opiekę MBF na drogach Jego powołania pasterskiego w diecezji warszawsko-praskiej.

 

5. Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej i IPN w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w nowej inicjatywie poświęconej historii naszej Ojczyzny. W najbliższy czwartek - 28 września o godz. 19.00 - w sali konferencyjnej Centrum (budynek kurii biskupiej) odbędzie się pierwsze spotkanie powiązane z okolicznościowym wykładem i projekcją filmu pt.: „Liczył się tylko honor”. Spotkanie poświęcone tematyce obrony Grodna.

 

6. Nasza parafia organizuje wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize, które odbędzie się w Bazylei w Szwajcarii. W przyszłą niedzielę podamy więcej informacji.

 

5.Mamy do odczytania Komunikat ks. bp Ordynariusza dotyczący inicjatywy „ Różaniec do granic” (przy wyjściu z kościoła możemy zabrać ulotki informujące o tej modlitewnej akcji).

 

6.W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: Ś.P. + Romuald Bogucki, + Zuzanna Naruszewicz – pomódlmy się wspólnie o spokój ich dusze.

 

Patronowie tygodnia - 24 wrzesień 2017 r.

W tym tygodniu patronują nam:

 

·        25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – szarytek (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa
z rąk swego brata, poganina, patron Czech (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński (wspomnienie obowiązkowe).

 

W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a po kolejnej niedzieli, 2 października, wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei. Tym bardziej zapraszam na świąteczną Mszę Świętą.

 

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś2
Wczoraj13
W Tygodniu39
W Miesiacu625
Wszystkie43089