English German Italian Polish Russian

Ogłoszenia duszpasterski na 27 niedzielę zwykłą - 06 października 2019

1. Zachęcamy wszystkich aby w tym miesiącu różańcowym i misyjnym włączyć się we wspólną modlitwę za misjonarzy i misjonarki z naszej diecezji. Codziennie trwamy na modlitwie różańcowej o godzinie 17,15.

2. Dzisiaj po każdej mszy świętej są zbierany ofiary do puszki na dzieła charytatywne prowadzone w naszej diecezji.

W przyszłą niedzielę, w związku z Dniem Papieskim będziemy po każdej mszy świętej zbierali ofiary na rzecz stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia.

3. Włączając się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jakim jest październik br. zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka pragniemy odnowić i ożywić ducha misyjnego również we wspólnotach różańcowych w naszej parafii i diecezji. Zapraszamy Zelatorki, Zelatorów, Animatorów i członków wspólnot różańcowych na wspólne spotkanie formacyjno – modlitewne, które odbędzie się w Ełku w dniu 28 października br.. Początek o godz. 16,00 w budynku Kurii Biskupiej, a następnie msza o godz. 18 w naszej katedrze transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam.

4. W najbliższy wtorek po mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie biblijne.

5. W sobotę msza i adoracja po mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.

5. Jak wszyscy się orientujemy, w przyszłą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. Z tej okazji bardzo serdecznie, jako duszpasterze, zachęcamy do wzięcia udziału w tym ważnym społecznie wydarzeniu. Przywołujemy tutaj słowa zachęty Przewodniczącego Episkopatu Polski ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych. W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego. Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem. Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. 

 

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś7
Wczoraj25
W Tygodniu67
W Miesiacu965
Wszystkie82823