English German Italian Polish Russian

Uroczystość Wszystkich Świetych 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada 2018

 

1.Dziś uwielbiamy Pana Boga w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Uświadamiamy sobie, że wszyscy mamy dążyć do świętości. Msza św. na cmentarzu komunalnym przy kaplicy o g. 11.00, a po niej procesja żałobna i modlitwy za zmarłych. Wieczorem w naszej katedrze o g. 17.30 – nieszpory żałobne na rozpoczęcie wypominek i Msza św. składkowa za zmarłych. Od dziś do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza lub krypty – grobu Ś.P. + ks. bp Edwarda Samsela. Po każdej Mszy św. będziemy mogli nawiedzić Krypty i tam się pomodlić. Pamiętajmy, że warunki uzyskania odpustu są następujące: stan łaski uświęcającej, przystąpienie do komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

 

2.Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Jest to dzień szczególnie poświęcony modlitwie za naszych bliskich zmarłych; Msze św. w naszym kościele –
2 listopada – o g. 7.00; 12.00 i 18.00 o g. 17.30 – wypominki.

 

3.Do nabycia nowy, listopadowy nr miesięcznika diecezjalnego Martyria.

 

Odpusty za zmarłych:

 

·        wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;

 

·        wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy. 

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś0
Wczoraj69
W Tygodniu0
W Miesiacu862
Wszystkie62154