English German Italian Polish Russian

Ogłoszenia duszpasterskie V niedziela wielkopostna 18 marca 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - VNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
18 marca 2018

 

1. W V niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

 

2. Wezwaniem do Ducha Świętego rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Witamy serdecznie w naszej parafii ks. prał. Zbigniewa Sobolewskiego, odpowiedzialnego za Dzieło Ad Gentes – pomoc polskim misjonarzom,  otaczamy gorącą modlitwą jego osobę. Zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.15, Msza św. dla studentów i osób pracujących jak w każdą niedzielę o g. 19.30. W kolejne dni rekolekcyjne nasze spotkania: poniedziałek, wtorek i środę msze św. o g. 7.00; 12.00 i  g. 18.00-  We wtorek spotkanie z rodzicami dzieci I komunijnych, w środę z rodzicami młodzieży bierzmowanej. Plan rekolekcji znajdziemy na plakacie w przedsionku kościoła i na stronie internetowej parafii.  Postarajmy się zachęcić osoby nam bliskie do udziału w rekolekcjach. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych parafian. Jednocześnie w poniedziałek i we wtorek rekolekcje szkolne.

 

3. Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Za przyczyna św. opiekuna św. Rodziny będziemy zawierzać mężów i ojców św. Józefowi podczas każdej mszy św.

 

4. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: Droga Krzyżowa w piątek o g. 16.30 – dzieci a o g. 17.15 – młodzież i dorośli.

 

5. Jak co roku zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta w najbliższy piątek – rozpoczęcie o g. 19.00 na Pl. Jana Pawła II. Niech to nabożeństwo stanie się wyrazem naszej głębokiej wiary i umiłowania Krzyża. Nasza parafia niesie krzyż przy VII stacji. Również w piątek w naszej katedrze nabożeństwa Drogi Krzyżowej o g. 16.30 dla dzieci, o g. 17.15 dla dorosłych. Postarajmy się wziąć udział w tych nabożeństwach pasyjnych. W sobotę 24 marca o godz. 20.00 na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku odbędzie Plenerowe Misterium Męki Pańskiej.

 

6. Za tydzień – Niedziela Palmowa, która wprowadza nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu. Poświęcenie palm na każdej mszy św. - o g. 10.45 – procesja z palmami wokół katedry; o g. 11.00 – konkurs palm wykonanych przez dzieci. O g. 14.00 msza św. pod przewodnictwem J. E. ks. bp Jerzego, procesja wokół kościoła, a także Misterium Męki Pańskiej przygotowanej przez naszą młodzież. W taki sposób będziemy świętować Dzień Młodzieży. W tym dniu przeżyjemy peregrynacje relikwii św. Stanisława Kostki – Patrona Młodzieży z racji 450 rocznicy Jego śmierci. Serdecznie zapraszamy młodzież z palmami. Liczymy na obecność szczególnie młodzieży bierzmowanej.

 

7. Już dzisiaj zachęcamy, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i  Triduum Paschalne. W naszej katedrze Noc Konfesjonałów - posługa sakramentalna wieczorem do północy w Wielki Piątek.

 

8. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzamy świece świąteczne Paschałki w cenie 6 zł.

Do skarbony przy ołtarzu Matki Bożej możemy składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 

9. W najbliższy poniedziałek wraz ze wspólnotą Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa zapraszamy na wspólna adoracje o g. 17.00. Wszyscy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, niech On napełnia nasze serca.

 

Ogłoszenia duszpasterskie - IV niedziela wielkopostna - 11.03.2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - IVNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   

11 marca 2018

 

1.W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: Droga Krzyżowa w piątek o g. 16.30 dla dzieci, o g. 17.15 dla młodzieży i dorosłych, Gorzkie Żale w niedzielę o g.17.15.

 

2.Od następnej niedzieli 18 marca – rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które w tym roku poprowadzi ks. prał Zbigniew Sobolewski. Otoczmy to dzieło modlitwą, prosząc w intencjach rekolekcjonisty, spowiedników i wszystkich uczestniczących w rekolekcjach. Cały program rekolekcji znajdziemy w gablotce parafialnej, na specjalnym plakacie oraz  na serwisie internetowym parafii. Postarajmy się zaprosić tych, którzy już zatracili kontakt z kościołem i dajmy im świadectwo, że Chrystus jest jedyna drogą miłości, prawdy i życia. Serdecznie zapraszamy.

 

3.  Rycerze Columba zapraszają na Ekstremalną Drogę Krzyżową, która odbędzie się 16 marca. To nocna wędrówka i rozważanie Misterium Męki Pańskiej na odcinku 40 km symbolizujących 40 dni wielkiego postu. Rozpoczęcie o g. 21.00 w Parafii św. Tomasza Ap. Zapisy na stronie internetowej www.edk.org.pl.

 

4.Inauguracja obchodów Jubileuszu 350-lecia przybycia Kamedułów na Wigry rozpoczyna się dzisiaj;  g. 13.00 – transmisją na żywo w TVP POLONIA mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego. Zapraszamy do duchowej łączności przez telewizję.

 

5.Wielkopostna Jutrznia – poranna modlitwa kościoła ze wspólnota Drogi Neokatechumenalnej, zapraszam serdecznie na poranne Laudesy od poniedziałku do piątku o g. 5.45. Z pewnością pomoże nam to przeżyć ten Wielki Post, jako czas naszego nawrócenia.

 

6.W niedziele 18 marca społeczność szkoły gimnazjalnej nr 1, po mszy św. o g. 9.45 i 11.00 będą rozprowadzać palmy i inne świąteczne dekoracje, wykonane przez uczniów. Dochód w całości przeznaczony będzie na leczenie chorej Zosi.

 

7.Jak co roku uczestniczymy w akcji Caritas przy rozprowadzaniu świec wielkanocnych tzw. Paschałków. Cena świecy 6 zł. Przy wyjściu, Martyria i Dialog – biuletyn parafialny.

 

8.W tym tyg. pożegnaliśmy : Ś.P. + Krystynę Wysocką, pomódlmy się wspólnie o spokój jej duszy.

Ogłoszenia duszpasterskie III niedziela wielkopostna 04 marca 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - IIINIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

4 marca 2018

 

1.W imieniu wspólnoty WSD dziękujemy za dzisiejsze ofiary na potrzeby tej uczelni.

 

2.Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o g. 16.30 – dzieci, o g. 17.15 młodzież i dorośli; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w dzisiaj o g. 17.15.

 

3.W czwartek, 8 marca zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kobiet na Mszę Świętą o godz. 18.00.

 

4.Tydzień temu zebraliśmy na  tacę 2500 zł na planowane prace remontowe przy katedrze. Dotyczyć będą remontu szprosów witrażowych od strony zewnętrznej prezbiterium, oczyszczenie elewacji świątyni oraz położenie blachy miedzianej na przyporach od strony wschodniej.

 

 5.Zachęcamy do lektury nowego marcowego nr Martyrii. Ks. diakon przy wyjściu z katedry będzie rozprowadzał czasopismo alumnów naszego Seminarium – Głos serca. W biuletynie parafialnym Dialog został umieszczony plan rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się za dwa tygodnie, warto ten biuletyn zabrać ze sobą do domu.

 

6.W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: Ś.P. + Jadwigę Bauer – pomódlmy się wspólnie o spokój jej duszy.

 

Ogłoszenia II niedziela Wielkiego Postu - Ad Gentes - 25 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - IINIEDZIELA WIELKIEGO POSTU              
25 lutego 2018

 

1.Dzisiaj w naszej Ojczyźnie otaczamy modlitwą dzieła misyjne Kościoła, a szczególnie blisko 2040 misjonarzy z Polski, którzy pracują w 100 krajach świata. Poprzez służbę ubogim i potrzebującym są świadkami miłosierdzia Bożego.Przy wyjściu możemy wesprzeć dzieło misjonarzy polskich składając ofiary do tzw. puszek na Krajowy Fundusz Misyjny. Za tydzień taca na WSD.

 

2.W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na mszy św. o g. 18.00 będziemy pamiętać o naszych niezłomnych bohaterach.

 

3.Zapraszamy na Gorzkie Żale – dziś o g. 17.15 z kazaniem pasyjnym; w piątek Droga Krzyżowa – dla dzieci o g. 16.30 i spowiedź pierwszopiątkowa podczas tego nabożeństwa. Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych o g. 17.15. Kolejny Wieczór Uwielbienia z modlitwa o uzdrowienie w piątek, rozpoczęcie mszą św. o g. 18.00.W tym dniu kapłani odwiedzą chorych w ich domach z posługą sakramentalną.

 

4.W I sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i nabożeństwo I sobotnie o g. 7.00. Po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.

 

5.W tym roku planujemy remont szprosów (ram) okiennych witraży w prezbiterium od strony zewnętrznej oraz oczyszczenie elewacji i pokrycie przypór blachą miedziana od strony wschodniej świątyni. Troska o Dom Boży jest wyrazem naszej wiary. Dziękujemy za wszelkie ofiary, które będziemy zbierać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na ten cel, remontu katedry.

 

6.Wielkim dziełem okresu Wielkiego Postu są czyny miłosierdzia względem najbardziej potrzebujących. Jałmużna wielkopostna, którą możemy składać do skarbony św. Antoniego będzie przeznaczona na pomoc Rodzinom w Syrii w Aleppo. Przez cały Wielki Post możemy podjąć się tego dzieła, poprzez które stajemy się wrażliwi na drugiego człowieka dotkniętego Krzyżem cierpienia i wojny.

 

7.W tym tyg. pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: +Jerzy Kacprzyk, +Tadeusz Kropiewnicki, +Alina Strzecka – pomódlmy się o spokój ich duszy….

 

Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu - 18 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - INIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   
18 lutego 2018

 

1.Za tydzień – II niedziela Wielkiego Postu, dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.

Tradycyjnie do puszek będziemy mogli złożyć ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, na Krajowy Fundusz Misyjny.

 

2.Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o g.17.15, dzieci o g. 16.30. Dzisiaj zapraszamy na pierwsze nabożeństwo  Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o g. 17.15. Niech rozważanie Męki Pańskiej, będzie duchowym przygotowaniem do Wielkanocy.

 

3.Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach od 18 do 21 marca.

 

4.W czwartek 22 lutego o g. 19.00 w sali konferencyjnej Kurii Biskupiej, odbędzie się spotkanie z cyklu "Przystanek Historia" poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu 1939-1945. Podczas spotkania będzie wyemitowany film w reż. Andrzeja Sapija.
„Przystanek Historia”jest działaniem edukacyjno-historycznym IPN. Wstęp wolny.

 

5. Comiesięczne spotkanie członków Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa w każdy III poniedziałek miesiąca- o g. 17.00 adoracja, następnie włączamy się w modlitwę różańcową i msza św. wotywna do Ducha Świętego o g. 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Dzieła i osoby zainteresowane tą formą modlitwy.

 

6.Od dzisiejszej I Niedzieli Wielkiego Postu, będzie wydawany co tydzień Biuletyn Parafialny Dialog, w którym znajdziemy bieżące informacje duszpasterskie. Zachęcamy do życzliwego zainteresowania się tym wydaniem, Przy wyjściu z kościoła możemy go zabrać do domów.

 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie VI niedziela zwykła 11.02.2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - VINIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU

11 lutego 2018

 

1.Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i  cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim jest sakrament namaszczenia chorych. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu. Dzisiaj na mszy św. o g. 12.15 – udzielimy sakramentu namaszczenia.

 

2.14 lutego - przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze św. z posypaniem głów popiołem na znak pokuty o g. 7.00; 12.00; 16.30 – z udziałem dzieci (I Komunijne) i o g. 18.00. Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie świąt Wielkanocnych. Rozpoczynający się Wielki Post jest właściwym czasem do podjęcia naszych postanowień w walce z nałogami i grzechem.

 

3.W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy, że okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.

 

5.W każdy piątek Wielkiego Postu nabożeństwa pasyjne Drogi Krzyżowej – dzieci o
g. 16.30, (dzieci otrzymają wyklejanki wielkopostne za systematyczne uczestnictwo – szczególnie zapraszamy dzieci I Komunijne); dorosłych i młodzież zapraszamy o g. 17.15.  W niedziele Gorzkie Żaleo g. 17.15 wraz z kazaniem pasyjnym.

 

6.Zachęcamy do nabycia nowego nr miesięcznika Martyrii, która wprowadzi nas w tematykę wielkopostnej pracy nad sobą.

 

 

 

 

Pomoc Żywnościowa Program Operacyjny 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

PODPROGRAM 2017

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpnia 2017 – czerwiec 2018, ajej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Diecezji Ełcką (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) Parafii - Parafialnych Zespołów Caritas na terenie województwa warmińsko - mazurskiego i część podlaskiego (Diecezja Ełcka), które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczanie na stronie internetowej OPR, OPS oraz w gablotach informacyjnych OPL.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

1. Sposób kwalifikacji:

• OPS w porozumieniu z OPL , będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].


ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1. groszek z marchewką 4 kg,
2. fasola biała 4 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
6. makaron jajeczny 4,5 kg,
7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8. ryż biały 4 kg,
9. kasza gryczana 2 kg,
10. herbatniki maślane 0,6 kg,
11. mleko UHT 7 l,
12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14. szynka drobiowa 3 kg,
15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18. cukier biały 4 kg,
19. olej rzepakowy 4 l;

20. kabanosy wieprzowe 1. 08 kg

21. miód wielokwiatowy 0.40 kg

Na 1/os przypada 51,93 kg. Objęcie pomocą zaplanowane jest 12 tys. osób. Okres realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 - od sierpnia 2017 r.  do czerwca 2018 r.

W Programie uczestniczy 49 placówek.

 

Wykaz organizacji partnerskich lokalnych (OPL)
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Podprogram 2017

 

działających w ramach organizacji regionalnej (OPR)

– Caritas Diecezji Ełckiej

 

Stan na dzień 1 września  2017 r

 

Lp.

Nazwa organizacji partnerskiej lokalnej (OPL)

Adres organizacji (OPL)

 
 

10. Województwo Podlaskie

 
 1.  

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła

Sztabin 16-310  ul. Augustowska 5

 
 1.  

Parafia pw. św. Anny

Giby 16-506 Dziemianówka 26

 
 1.  

Parafia pw. Narodzenie NMP

Żarnowo II 17 A, 16-300 Augustów

 
 1.  

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Raczki 16-420 ul. Kościelna 17

 
 1.  

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

Rygałówka 16-315 Lipsk

 

14. Województwo Warmińsko-Mazurskie

 
 1.  

Parafia pw. MBNieustającej Pomocy

Borzymy 28/12Kalinowo 19-314,

 
 1.  

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Pisz 12-200, ul. Armi Krajowej 2

 
 1.  

Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela

Wydminy 11-510, ul. Grunwaldzka 41

 
 1.  

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Grabnik 19-330 Stare Juchy

 
 1.  

Stowarzyszenie Integracyjne i Aktywizacja

„Pomocna Dłoń”

Kruklanki 11-612, ul. 22 Lipca 19

 
 1.  

Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

Regielnica 1a, 19-301 Ełk

 
 1.  

Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy

Prostki 19-335, ul. 1 Maja 52a

 
 1.  

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Ryn 11-520, ul. Kościuszki 12

 
 1.  

Parafia pw.Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej

Pisz 12-200, ul. ul. Wołodyjowskiego 2

 
 1.  

Parafia pw. MB Częstochowskiej

Drygały 12-240, ul. Sienkiewicza 14

 
 1.  

Parafia pw. św. Józefa

Węgielsztyn 38, 11-600 Węgorzewo

 
 1.  

Parafia pw. Św. Wojciecha Bpa i Męczennika

Ełk 19-300, ul. Kościuszki 16

 
 1.  

Parafia pw. Św. Leona i św. Bonifacego

Gołdap 19-500, ul. Krzywa 4

 
 1.  

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego

Ełk 19-300, ul. Jana Pawła II 6

 
 1.  

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Judziki 4a, 19-400 Olecko

 
 1.  

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Orzysz 12-250, ul. Ełcka 17

 
 1.  

Parafia pw. Matki Bożej Gromnicznej

Wiśniowo Ełckie 39, 19-335 Prostki

 
 1.  

Parafia pw. Św. Trójcy Przenajświętszej

Stare Juchy 19-330, ul. Ełcka 16

 
 1.  

Parafia pw. Św. Tomasza Apostoła

Ełk, 19-300, ul. 11 Listopada 28

 
 1.  

Parafia pw. MBożej Gietrzwałdzkiej

Zelki , 11-510 Wydminy

 
 1.  

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Szarejki 2,19-420 Kowale Oleckie

 
 1.  

Parafia pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Ełk  19-300, ul. Toruńska 1

 
 1.  

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Ełk 19-300, ul. Armii Krajowej 2

 
 1.  

Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego

Gąski  27, 19-400 Olecko

 
 1.  

Parafia pw. NMP Królowej Polski

Olecko 16-400, Plac Wolności 18

 
 1.  

Dom im. Św. Ojca Pio

Ełk 19-300, ul. Kościuszki 27

 
 1.  

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św.

Olecko 16-400 ul. Zamkowa 6

 
 1.  

Parafia pw.Chrystusa Sługi

Ełk 19-300, ul. Grota Roweckiego 5a

 
 1.  

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Węgorzewo 11-600, ul. Zamkowa 16

 
 1.  

Parafia pw. św. Stanisława Kostki

Pozezdrze 11-610, ul. 1 Maja 21

 
 1.  

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

Biała Piska 12-230, ul. Konopnickiej 3a

 
 1.  

Parafia pw. Opatrzności Bożej

Ełk 19-300, ul. Suwalska 21

 
 1.  

Parafia pw. Ducha Św. Pocieszyciela

Giżycko 11-500, ul. Moniuszki 2a

 
 1.  

Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych

Klusy 12, Orzysz 12-250

 
 1.  

Parafia pw. Chrystusa Króla

Skarżyn 10, 12-230 Biała Piska

 
 1.  

Parafia pw. św. św. BA Chmielowskiego

Chełchy 4/12, 19-300 Ełk

 
 1.  

Parafia pw. św. MM Kolbe

Giżycko 11-500, ul. Nowogródzka 35

 
 1.  

Parafia pw. NMP Matki Kościoła

Gołdap 11-500, ul. Żeromskiego 2

 
 1.  

Parafia pw. Dobrego Pasterza

Węgorzewo 11-600, ul. Pionierów 4

 
 1.  

Parafia pw. MB Królowej Polski

Miłki  11-513, ul. Giżycka 47

 
 1.  

Parafia pw. Karoliny Kózkówny

Ełk 19-300. ul. Księcia Witolda 2a

 
 1.  

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

Rydzewo 11-513, ul. Mazurska 73

 
 1.  

Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego

Górne 6, 19-500 Gołdap

 
 1.  

Parafia pw. św.  Ducha

Ełk 19-300, ul. Kilińskiego

 

Ogółem  ilości organizacji OPL

49

 

 

 

 

 

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do:

Caritas Diecezji Ełckiej , ul ks. Prałata Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk,

Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

• Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Ełcką na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

• warsztaty kulinarne;

• warsztaty edukacji ekonomicznej;

• warsztaty dietetyczne;

• warsztaty o nie marnowaniu żywności.


Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Caritas Diecezji Ełckiej i OPS.

Działania towarzyszące realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, integracyjne spotkania okolicznościowe;
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej;

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś28
Wczoraj21
W Tygodniu115
W Miesiacu1082
Wszystkie74032